Algaenut

 

 

 

 

Proje ekibi olarak 2016 yılından itibaren
biyopolimerleri kullanarak biyouyumlu,
biyobozunur ve yenilebilir filmler konusunda
çalışmalar yaptık. Filmlerde farklı bitki
ekstraktları ve yağları katkı olarak kullanarak
antioksidan, antimikrobiyal aktivitelerinin ve
mekanik özelliklerinin değişimlerini
inceledik. Bu çalışmalar bilim dünyasında
saygın yeri olan ve yüksek etki faktörüne
sahip uluslararası dergilerde yayınlandı.

 

 

 

Biyoteknoloji sanayisi, özellikle
gelişmiş sanayi ve bilgi
toplumlarında, araştırma, ürün
geliştirme, proses geliştirme ve
üretim boyutlarında ciddi bir
gelişme göstermektedir. Bu
çalışmalarla, biz de
günümüzün yükselen
biyoteknoloji alanına Ülkemiz
adına katkılar sağlamaya
çalıştık.

 

 

 

 

 

6 yıllık bilgi birikiminin biyoteknoloji
alanına hitap eden endüstriyel ürüne
dönüşme zamanının geldiği inancı ile
farklı proje fikirleri geliştirmeye
başladık. Algae-Nut ise bu proje
fikirlerinden sadece biri…

 

 

 

 

 

 

Proje ekibi olarak 2016 yılından itibaren
biyopolimerleri kullanarak biyouyumlu,
biyobozunur ve yenilebilir filmler konusunda
çalışmalar yaptık. Filmlerde farklı bitki
ekstraktları ve yağları katkı olarak kullanarak
antioksidan, antimikrobiyal aktivitelerinin ve
mekanik özelliklerinin değişimlerini
inceledik. Bu çalışmalar bilim dünyasında
saygın yeri olan ve yüksek etki faktörüne
sahip uluslararası dergilerde yayınlandı.

 

 

Proje yürütücümüz spor alanında çok
sayıda faaliyet ve proje yürütmüş ve
spor teknolojileri konusunda önemli
tecrübeye sahiptir. Proje kapsamında
geliştireceğimiz Algae-Nut da bu
tecrübelerini proje ekibimize
aktarması ile oluşmuştur ve doğrudan
spor alanında Ar-Ge içermektedir.
Kuracağımız şirket ile spor alanında
edindiğimiz bilgiler ile bilimsel
altyapımızı birleştirerek ülkemizin de
temel ihtiyaçları arasında yer alan
farklı sporcu ürünleri geliştirmek de
hedeflerimiz arasında…

DEĞİŞİME ALGAE-NUT İLE BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?